Verklaring aanvragen

In de praktijk ontvangen wij vaak verzoeken om een verklaring. Wij volgen hierbij de landelijke richtlijnen van de KNMG. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de afspraken.

Geneeskundige verklaring

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijk document waarin staat of iemand bepaalde handelingen wel of niet kan verrichten. Als uw huisarts mogen wij geen geneeskundige verklaring afgeven voor onze eigen patiënten. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de KNMG. Hier vindt u ook het zogenaamde weigeringsbriefje dat u kunt overhandigen aan derden, zoals uw werkgever of school.

Informatieverzoek

Heeft een medisch adviseur of advocaat medische informatie nodig voor een beoordeling? Dan kan er schriftelijk een verzoek bij ons worden ingediend. Het is belangrijk dat u weet welke informatie er wordt opgevraagd, wat doorgaans in de toestemmingsbrief wordt vermeld. Wij verstrekken nooit informatie aan derden zonder uw toestemming, dit geldt ook voor familieleden.

Medische urgentie voor een woning

Heeft u een verklaring nodig voor medische urgentie? Dan verwijzen wij u naar de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond. Deze stichting is in de regio Rotterdam verantwoordelijk voor het toekennen van medische urgentie voor woningzoekenden.