Huisregels

U bent van harte welkom in onze huisartsenpraktijk. Ons uitgangspunt is dat wij iedereen die contact zoekt met onze huisartsenpraktijk met respect behandelen. Door het betreden van onze praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met onderstaande regels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden. 

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.

 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.

 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.

 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.

 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.

 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens worden verstrekt aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt. 

 • De huisarts geeft geen geneeskundige verklaringen af. Dit is overeenstemming met de richtlijnen van de KNMG. Zie KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Nederlands

 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).

 • Roken in en om het pand is verboden.

 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.

 • Wapenbezit is niet toegestaan.

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.

 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.

 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.

 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.

 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. 

 • Onze medisch assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties

Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing.

Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op:
We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u uit.