Privacy

Wat Doen Wij in de Huisartspraktijk:

In onze praktijk verwerken we verschillende persoonsgegevens. Dit is nodig voor een goede medische behandeling en voor de financiële afhandeling. We kunnen je gegevens ook verwerken om ernstig gezondheidsgevaar te bestrijden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Onze Verantwoordelijkheid:

Praktijk Bouwland & Van Leeuwen is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We voldoen aan de plichten die daaruit voortkomen, zoals:

 • Het verzamelen van gegevens voor specifieke doelen, zoals zorgverlening en beleid.
 • Geen verwerking voor andere doelen zonder jouw toestemming.
 • Jou informeren over de verwerking van je gegevens, via zorgverleners, folders, of onze website.
 • Strikte vertrouwelijkheid van je gegevens door al onze medewerkers. Dit houdt dan ook in dat u ten alle tijde zelf contact met ons op dienst te nemen. Mocht dit om een medische reden niet mogelijk zijn, dan kunt u expliciet toestemming geven aan bijvoorbeeld een partner of kind. Mocht u zelf wel in staat zijn om ons te woord te staan, dan zullen wij (ook bij toestemming aan derden) zo veel als mogelijk direct met u in gesprek gaan. 
 • Beveiliging tegen onbevoegde toegang en het niet langer bewaren dan nodig.

Jouw Rechten als Patiënt:

Je hebt verschillende rechten, zoals:

 • Het recht om te weten welke gegevens we verwerken.
 • Het recht op inzage en afschrift van je gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van medische gegevens.
 • Het recht om een eigen verklaring aan je dossier toe te voegen.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te zijn.

Wil je van deze rechten gebruik maken? Geef het aan bij ons team.

Overdracht en Delen van Gegevens:

We delen je persoonsgegevens vertrouwelijk. Alleen met jouw toestemming of wanneer wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt voor jouw medicatieveiligheid.

Overdracht van Je Dossier:

Kies je een nieuwe huisarts? We dragen je medisch dossier zo snel mogelijk over, binnen een maand. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. Klik hier voor meer informatie.