Digitaal dossier

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts kunt regelen.

Hoe meld ik mij aan voor MijnGezondheid.net?

Vanaf 1 juli 2020 worden alle patiënten aangemeld voor MijnGezondheid.net in verband met nieuwe wetgeving. 

  • mijngezondheid.net/inloggen/ en klik op inloggen (rechtsboven).
  • Log vervolgens in met uw DigiD met sms-verificatie of de DigiD appU dient akkoord te gaan met de voorwaarden om uw account te activeren.
  • Na activatie kan er informatie uitgewisseld worden. Hiervoor dient u ook uw gegevens in te vullen.
  • U kunt nu gebruik maken van MijnGezondheid.net.

Hoe log ik in op de app MijnGezondheid.net?

Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie nodig of kunt u gebruik maken van de DigiD app.
DigiD wordt gebruikt om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen. MijnGezondheid.net voldoet daarmee aan de hoogste eisen die
de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn of haar medische gegevens.
Via deze inlogprocedure kunt u er vanuit gaan dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en uw dossier ook echt alleen door u en uw zorgverlener ingezien kan worden. Maakt u nog geen gebruik van de DigiD app of DigiD met sms-functie, dan dient u deze eerst aan te vragen.

MedGemak

Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Hoe log ik in op de app MedGemak? 

U dient de app MedGemak eenmalig te koppelen aan uw MijnGezondheid.net account. U heeft hiervoor een account nodig voor MijnGezondheid.net. Download MedGemak gratis in de App-Sore of Google Play Store:

 

Afkortingslijst MijnGezondheid.net

abdomen buik
benigne goedaardig
co controle
consult afspraak
ct contact
CVA Cerebro vasculair accident (= beroerte)
dd aantal keer per dag (bijvoorbeeld 2dd = 2 keer per dag)
dgn dagen
dyspnoe kortademigheid
DM diabetes mellitus (suikerziekte)
ECG Elektrocardiogram (“hartfilmpje”)
fractuur botbreuk
gb geen bijzonderheden
Hb hemoglobine, vervoert het zuurstof in je bloed. Een laag Hb = bloedarmoede.
HP Helicobacter pylori (maagbacterie)
HVZ hart en vaatziekten
iECG elektrocardiogram (“hartfilmpje”) met inspanningstest op de fiets
lab laboratorium onderzoek
LF Leverfunctie
mnd maand
MSZ Maasstad Ziekenhuis
N2 Stikstof
NF Nierfunctie
oraal Via de mond
POB Pijn op de borst
R/ recept
SK Schildklier
SU Spreekuur
thorax borstkast
TVE gynaecologische echo
X Röntgenfoto
Xth X-thorax = röntgenfoto van hart en longen
zkhs Ziekenhuis
ZD Zorgdomein = platform voor verwijzingen