Behandelwensen

Een belangrijk aspect van goede medische zorg is het bespreken van behandelwensen. Wat wilt u nog wel, en wat misschien niet (meer)? We begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp kan zijn, maar het delen van uw voorkeuren is van essentieel belang om de best mogelijke zorg te bieden die aansluit bij uw persoonlijke behoeften.

Wat is een behandelbeperking?

Wanneer u ziek wordt, kan u een bepaalde behandeling krijgen. U kunt zich afvragen: wil ik die behandeling wel? Het afzien van een bepaalde behandeling noemen we een ‘behandelbeperking’. U kunt zelf kiezen voor een behandelbeperking. Maar uw dokter (huisarts of specialist) kan dat ook. Bijvoorbeeld als de behandeling medisch niet meer zinvol is.

Waarom behandelwensen bespreken?

U heeft altijd het recht om te zeggen dat u met uw dokter over behandelbeperkingen wilt praten. Met uw eigen dokter kunt u de voors en tegens van de behandeling rustig op een rij zetten. En duidelijk maken waar voor u de grens ligt. Ook de emotionele kant kan dan besproken worden. Doe dit tijdig. Als u plotseling ziek wordt, lukt dat niet. Bijvoorbeeld als u op de Spoedeisende hulp belandt, met onbekende artsen om u heen. Dan is het moeilijk om duidelijk te maken wat uw wensen zijn. Doordat u het vooraf bespreek, helpt het ons om zorg op maat te leveren, rekening houdend met uw persoonlijke waarden en voorkeuren.

Welke behandelbeperkingen zijn er?

Hieronder staan de belangrijkste behandelbeperkingen.

 • Niet reanimeren: reanimeren is een poging om de bloedsomloop en de ademhaling weer te herstellen. De vraag over wel of niet reanimeren wordt vaak gesteld als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. Er wordt dan vastgelegd wat er is afgesproken.
 • Niet beademen: de ademhaling niet kunstmatig overnemen met een beademingsmachine. Beademen gebeurt op de IC (Intensive Care).
 • Niet naar IC (Intensive Care): geen opname op de intensive care voor intensieve zorg, bijvoorbeeld voor ondersteuning van de bloeddruk of kunstmatige beademing.
 • Niet naar CCU (hartbewaking): geen opname op de afdeling hartbewaking voor bewaking van het hartritme.
 • Geen dialyse: geen vervanging van de nierfunctie.
 • Geen operaties.
 • Geen bloedproducten: geen toediening van rode bloedcellen of bloedplaatjes.
 • Geen antibiotica: geen behandeling van bacteriële infecties.
 • Geen sondevoeding: geen toediening van kunstmatige voeding via een (maag)sonde).
 • Geen invasieve diagnostiek: geen nieuwe onderzoeken die belastend zijn voor u.
 • Geen ziekenhuisopnames.
 • Geen verdere behandeling: het stoppen van alle behandelingen, behalve behandelingen die gericht zijn op comfort, zoals bestrijding van pijn en benauwdheid. Het gaat hier niet om actieve levensbeëindiging (euthanasie).

Hoe maakt U uw wensen kenbaar?

In onze praktijk moedigen we patiënten aan om hun behandelwensen met ons te bespreken. Het kan dus voorkomen dat wij het initiatief nemen om dit met u te bespreken. Doorgaans wordt dit gesproken met onze ouderen verpleegkundige. U kunt hiervoor ook een afspraak maken met uw huisarts. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat voor u belangrijk is. Ook als u geen behandelbeperking wenst, is het goed om dit te bespreken. 

In sommige gevallen zijn patiënten zo ziek of verzwakt, dat bepaalde behandelingen zoals reanimatie of behandeling op de Intensive Care geen kans van slagen meer hebben en daarom medisch niet zinvol zijn. De arts zal de behandeling dan niet uitvoeren, ook als u dat vooraf wel had gewild. Dit wordt dan zo veel als mogelijk vooraf met u besproken. 

Gebruik van schriftelijke verklaringen

U kunt uw wensen ook schriftelijk vastleggen. Een schriftelijke verklaring, zoals een wilsverklaring of euthanasieverklaring, biedt duidelijkheid over uw voorkeuren. Wij ontvangen dan graag een kopie van uw verklaring. Veel mensen denken dat een schriftelijke verklaring noodzakelijk is, maar dit is niet zo. Het kan als aanvulling dienen. U kunt altijd terugkomen op eerdere afspraken en deze opnieuw bespreken of veranderen. Bijvoorbeeld als uw gezondheidstoestand achteruit gaat of als u andere wensen heeft gekregen. 

Euthanasie – Een Delicaat Onderwerp

Binnen onze praktijk staan we open voor het bespreken van euthanasie. Wij begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp is en met uiterste zorgvuldigheid en respect omgaan met dit gesprek. Mocht u overwegen dit onderwerp aan te kaarten, dan staan we klaar om in alle openheid en begrip met u te spreken over uw gedachten en gevoelens.

Verdere informatie

Het kan lastig zijn om te bepalen wat uw wensen zijn en waar uw grenzen liggen. Die liggen bij iedereen weer anders. Op internet is veel informatie te vinden die u verder kan helpen. Een aantal nuttige websites zijn: