Algemeen

Uw Medisch Dossier

Wilt u thuis uw medische gegevens bekijken? Uw huisarts bewaart ze in uw dossier, zoals het advies van de huisarts, onderzoeksresultaten en uw medicatielijst. U kunt deze gegevens eenvoudig online raadplegen op uw telefoon of computer. Log veilig in op Mijn Gezondheidsnet. Hiermee heeft u meer informatie om met ons te praten over uw gezondheid en uw behandeling. Lees verder 

Geheimhouding 

Uw huisarts, doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekt, zelfs niet aan uw partner of kinderen, zonder uw toestemming. Voor kinderen jonger dan 12 jaar mag de huisarts met ouders praten over hun medische situatie. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts samen met het kind of ouders worden ingelicht. In bepaalde gevallen kan de huisarts wettelijk verplicht zijn medische informatie te melden, zoals bij besmettelijke ziekten.

Uw gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het LSP kunnen we uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners. Alleen met uw goedkeuring en als het nodig is voor uw behandeling kan een andere arts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, uw gegevens bekijken. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers. Klik hier voor meer informatie over het LSP.

Mag ik mijn medisch dossier inzien, laten aanpassen of vernietigen?

U heeft het recht uw medisch dossier in te zien. U ziet alleen informatie over uzelf, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als er onjuistheden zijn, kunt u vragen om correcties. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, maar u kunt een verzoek indienen om het eerder te laten vernietigen. Een arts kan dit weigeren. Familieleden mogen alleen uw dossier inzien met uw schriftelijke toestemming, zelfs na uw overlijden. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming van het kind vereist.

Lees verder