Afspraak maken

Voor het spreekuur maakt u altijd een afspraak. Dagelijks hebben wij in de ochtend en in de middag mogelijkheden voor u om het spreekuur te bezoeken. Voor een afspraak wordt 15 minuten gereserveerd. Een afspraak maken kan online via MijnGezondheid.net of telefonisch via de assistente.

Online afspraak 

Maak online een afspraak met uw huisarts of met de doktersassistente. Een afspraak maken kan 24 uur per dag; deze afspraak komt direct in de agenda van uw huisarts of assistente te staan. U kunt de afspraak toevoegen aan uw eigen agenda en via de mail ontvangt u bevestiging en herinnering van de afspraak.

Telefonische afspraak 

U kunt er ook voor kiezen om telefonisch contact met ons op te nemen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meerdere klachten 

Verwacht u meer tijd nodig te hebben voor uw klacht (bijvoorbeeld voor psychische klachten) of wilt u meerdere klachten bespreken? In dat geval vragen wij u contact op te nemen met de assistente. Geef het aan bij het maken van de afspraak, zodat wij meer tijd voor u kunnen reserveren. 

Huisbezoek 

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kunnen wij u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. U dient een visite VOOR 11 uur aan te vragen.
Het huisbezoek is NIET bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.