Griepprik

Op 7 november kunt u de jaarlijkse griepprik weer bij ons komen halen. U heeft hierover een brief van ons ontvangen. WIlt u deze brief meenemen? Als u dit jaar ook de pneumokokken vaccinatie krijgt, dan moet u beide brieven meenemen. Mocht u de brief zijn kwijtgeraakt, dan bent u uiteraard ook zonder brief van harte welkom. Let op; het is voor ons niet mogelijk om u tegelijkertijd de coronavaccinatie te geven. 

U bent ingedeeld op een bepaalde tijd. Om de drukte tespreiden, vragen wij u om dit zo veel als mogelijk aan te houden. Als het echt niet uitkomt, dan kunt u ook een andere tijd kiezen. Wij begrijpen dat ook kan voorkomen dat u niet op 7 november kan langskomen. In dat geval kunt u een afspraak bij de assistente inplannen na 7 november, bij voorkeur plant u dit online in vie MijnGezondheid.net of de bijbehorende app MedGemak.